• Powiat poznański,  Rabowice,  Wielkopolskie

    POIG.06.01.00-30-066/13-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Dramers S.A.

    POIG.06.01.00-30-066/13-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Dramers S.A. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-066/13-03 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Dramers S.A. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Gmina: Swarzędz Wartość ogółem: 429604 Wydatki kwalifikowalne: 429604 Dofinansowanie: 322203 Dofinansowanie UE: 273872.55 Nazwa beneficjenta: DRAMERS”” SPÓŁKA AKCYJNA NIP beneficjenta: 7811012408 Kod pocztowy: 62-020 Miejscowość: Rabowice Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2015 Data utworzenia…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-30-066/13-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Dramers S.A. została wyłączona