• Mazowieckie,  Powiat makowski / Powiat pułtuski,  Pułtusk

  POIG.04.03.00-00-015/09-02 Uruchomienie produkcji innowacyjnych wibroprasowanych prefabrykatów betonowych

  POIG.04.03.00-00-015/09-02 Uruchomienie produkcji innowacyjnych wibroprasowanych prefabrykatów betonowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-015/09-02 Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnych wibroprasowanych prefabrykatów betonowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pułtuski Gmina: Pułtusk Wartość ogółem: 1330000 Wydatki kwalifikowalne: 1330000 Dofinansowanie: 665000 Dofinansowanie UE: 565250 Nazwa beneficjenta: Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych – PREFABRUK – A. Morawski. K. Morawska – Maga Spółka Jawna NIP beneficjenta: 5680001141 Kod pocztowy: 06-100 Miejscowość: Pułtusk Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat makowski / Powiat pułtuski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-015/09-02 Uruchomienie produkcji innowacyjnych wibroprasowanych prefabrykatów betonowych została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat makowski / Powiat pułtuski,  Pułtusk

  POIG.08.03.00-14-242/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Pułtusk

  POIG.08.03.00-14-242/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Pułtusk Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-242/13-01 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Pułtusk Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pułtuski Gmina: Pułtusk Wartość ogółem: 780994 Wydatki kwalifikowalne: 780994 Dofinansowanie: 780994 Dofinansowanie UE: 663844.9 Nazwa beneficjenta: Gmina Pułtusk NIP beneficjenta: 5681540236 Kod pocztowy: 06-100 Miejscowość: Pułtusk Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat makowski / Powiat pułtuski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/13/2013 Data…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-14-242/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Pułtusk została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat makowski / Powiat pułtuski,  Pułtusk

  POIG.08.03.00-14-193/12-01 Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk

  POIG.08.03.00-14-193/12-01 Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-193/12-01 Tytuł projektu: Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pułtuski Gmina: Pułtusk Wartość ogółem: 538720.64 Wydatki kwalifikowalne: 523636.04 Dofinansowanie: 523636.04 Dofinansowanie UE: 445090.63 Nazwa beneficjenta: Gmina Pułtusk NIP beneficjenta: 5681540236 Kod pocztowy: 06-100 Miejscowość: Pułtusk Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat makowski / Powiat pułtuski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-14-193/12-01 Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk została wyłączona