• Lubelskie,  Powiat zamojski,  Sułów

  POIG.08.03.00-06-227/13-00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sułów.

  POIG.08.03.00-06-227/13-00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sułów. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-06-227/13-00 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sułów. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat zamojski Gmina: Sułów Wartość ogółem: 786940 Wydatki kwalifikowalne: 786940 Dofinansowanie: 786940 Dofinansowanie UE: 668899 Nazwa beneficjenta: Gmina Sułów NIP beneficjenta: 9222942581 Kod pocztowy: 22-448 Miejscowość: Sułów Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat zamojski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/7/2013 Data utworzenia w KSI…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-06-227/13-00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sułów. została wyłączona
 • Lubelskie,  Łobunie,  Powiat zamojski

  POIG.08.01.00-14-541/13-05 Stworzenie internetowego serwisu z narzędziami diagnostyczno-rozwojowymi oraz wirtualnego doradcy w zakresie narzędzi coachingowych.

  POIG.08.01.00-14-541/13-05 Stworzenie internetowego serwisu z narzędziami diagnostyczno-rozwojowymi oraz wirtualnego doradcy w zakresie narzędzi coachingowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-541/13-05 Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu z narzędziami diagnostyczno-rozwojowymi oraz wirtualnego doradcy w zakresie narzędzi coachingowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 568300 Wydatki kwalifikowalne: 568300 Dofinansowanie: 397810 Dofinansowanie UE: 338138.5 Nazwa beneficjenta: Grupa Tergo Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5272667117 Kod pocztowy: 22-437 Miejscowość: Łobunie Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat zamojski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-541/13-05 Stworzenie internetowego serwisu z narzędziami diagnostyczno-rozwojowymi oraz wirtualnego doradcy w zakresie narzędzi coachingowych. została wyłączona
 • Komarów-Osada,  Lubelskie,  Powiat zamojski

  POIG.08.03.00-06-364/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów – Osada

  POIG.08.03.00-06-364/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów – Osada Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-06-364/13-01 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów – Osada Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat zamojski Gmina: Komarów-Osada Wartość ogółem: 524160 Wydatki kwalifikowalne: 524160 Dofinansowanie: 524160 Dofinansowanie UE: 445536 Nazwa beneficjenta: Gmina Komarów-Osada NIP beneficjenta: 9222736172 Kod pocztowy: 22-435 Miejscowość: Komarów-Osada Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat zamojski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/4/2014…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-06-364/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów – Osada została wyłączona