• Kazimierzówka,  Lubelskie,  Powiat lubelski / Powiat świdnicki

  POIG.04.01.00-06-001/09-02 Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych

  POIG.04.01.00-06-001/09-02 Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-06-001/09-02 Tytuł projektu: Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Lublin Gmina: M. Lublin Wartość ogółem: 548276.33 Wydatki kwalifikowalne: 263209.13 Dofinansowanie: 179460.77 Dofinansowanie UE: 152541.65 Nazwa beneficjenta: ELEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 7132589306 Kod pocztowy: 21-040 Miejscowość: Kazimierzówka Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-06-001/09-02 Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych została wyłączona
 • Lubelskie,  Powiat lubelski / Powiat świdnicki,  Świdnik

  POIG.06.01.00-06-021/10-01 Plan Rozwoju Eksportu szansą na rozwój firmy BARKLEY na zagranicznym rynku.

  POIG.06.01.00-06-021/10-01 Plan Rozwoju Eksportu szansą na rozwój firmy BARKLEY na zagranicznym rynku. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-021/10-01 Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu szansą na rozwój firmy BARKLEY na zagranicznym rynku. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Świdnik Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: BARKLEY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 7123203856 Kod pocztowy: 21-040 Miejscowość: Świdnik Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-06-021/10-01 Plan Rozwoju Eksportu szansą na rozwój firmy BARKLEY na zagranicznym rynku. została wyłączona
 • Lubelskie,  Powiat lubelski / Powiat świdnicki,  Świdnik

  POIG.08.04.00-06-027/12-03 Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę ŚwidMAN Spółka Cywilna

  POIG.08.04.00-06-027/12-03 Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę ŚwidMAN Spółka Cywilna Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-027/12-03 Tytuł projektu: Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę ŚwidMAN Spółka Cywilna Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Piaski Wartość ogółem: 2208839.96 Wydatki kwalifikowalne: 1795804.84 Dofinansowanie: 1257063.38 Dofinansowanie UE: 1068503.87 Nazwa beneficjenta: Świdman s. c. Mariusz Bzowski. Dariusz Drelich NIP beneficjenta: 7122791549 Kod pocztowy: 21-040 Miejscowość: Świdnik Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-06-027/12-03 Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę ŚwidMAN Spółka Cywilna została wyłączona
 • Kazimierzówka,  Lubelskie,  Powiat lubelski / Powiat świdnicki

  POIG.01.04.00-06-001/09-02 Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych

  POIG.01.04.00-06-001/09-02 Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-001/09-02 Tytuł projektu: Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Lublin Gmina: M. Lublin Wartość ogółem: 3285774.38 Wydatki kwalifikowalne: 3133494.06 Dofinansowanie: 1437785.81 Dofinansowanie UE: 1222117.94 Nazwa beneficjenta: ELEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 7132589306 Kod pocztowy: 21-040 Miejscowość: Kazimierzówka Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-06-001/09-02 Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych została wyłączona
 • Lubelskie,  Piaski,  Powiat lubelski / Powiat świdnicki

  POIG.08.03.00-06-116/13-02 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III

  POIG.08.03.00-06-116/13-02 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-06-116/13-02 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Piaski Wartość ogółem: 1303330 Wydatki kwalifikowalne: 1252790 Dofinansowanie: 1252790 Dofinansowanie UE: 1064871.5 Nazwa beneficjenta: Gmina Piaski NIP beneficjenta: 7122978584 Kod pocztowy: 21-050 Miejscowość: Piaski Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-06-116/13-02 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III została wyłączona
 • Lubelskie,  Powiat lubelski / Powiat świdnicki,  Świdnik

  POIG.08.02.00-26-016/11-02 Wdrożenie systemu informatycznego i integracja przedsiębiorstw partnerów biznesowych w celu zwiększenia efektywności współpracy

  POIG.08.02.00-26-016/11-02 Wdrożenie systemu informatycznego i integracja przedsiębiorstw partnerów biznesowych w celu zwiększenia efektywności współpracy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-26-016/11-02 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego i integracja przedsiębiorstw partnerów biznesowych w celu zwiększenia efektywności współpracy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 397676 Wydatki kwalifikowalne: 397676 Dofinansowanie: 273673.2 Dofinansowanie UE: 232622.22 Nazwa beneficjenta: Barkley spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 7123203856 Kod pocztowy: 21-040 Miejscowość: Świdnik Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-26-016/11-02 Wdrożenie systemu informatycznego i integracja przedsiębiorstw partnerów biznesowych w celu zwiększenia efektywności współpracy została wyłączona
 • Lubelskie,  Powiat lubelski / Powiat świdnicki,  Świdnik

  POIG.08.04.00-06-019/13-02 Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowościach Krępiec. Nowy Krępiec. Wierzchowiska. Minkowice-Kolonia.

  POIG.08.04.00-06-019/13-02 Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowościach Krępiec. Nowy Krępiec. Wierzchowiska. Minkowice-Kolonia. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-019/13-02 Tytuł projektu: Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowościach Krępiec. Nowy Krępiec. Wierzchowiska. Minkowice-Kolonia. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Mełgiew Wartość ogółem: 1208216.7 Wydatki kwalifikowalne: 982290 Dofinansowanie: 687603 Dofinansowanie UE: 584462.55 Nazwa beneficjenta: ŚWIDMAN s.c. Mariusz Bzowski. Dariusz Drerlich NIP beneficjenta: 7122791549 Kod pocztowy: 21-040 Miejscowość: Świdnik Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka cywilna prowadząca…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-06-019/13-02 Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowościach Krępiec. Nowy Krępiec. Wierzchowiska. Minkowice-Kolonia. została wyłączona
 • Lubelskie,  Piaski,  Powiat lubelski / Powiat świdnicki

  POIG.08.03.00-06-010/10-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski

  POIG.08.03.00-06-010/10-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-06-010/10-03 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Piaski Wartość ogółem: 759800 Wydatki kwalifikowalne: 740204.75 Dofinansowanie: 740204.75 Dofinansowanie UE: 629174.03 Nazwa beneficjenta: Gmina Piaski NIP beneficjenta: 7122978584 Kod pocztowy: 21-050 Miejscowość: Piaski Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2013 Data utworzenia w…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-06-010/10-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski została wyłączona
 • Kazimierzówka,  Lubelskie,  Powiat lubelski / Powiat świdnicki

  POIG.08.02.00-06-073/11-04 Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego prowadzenie procesów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych drogą elektroniczną.

  POIG.08.02.00-06-073/11-04 Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego prowadzenie procesów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych drogą elektroniczną. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-073/11-04 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego prowadzenie procesów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych drogą elektroniczną. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Głusk Wartość ogółem: 249700 Wydatki kwalifikowalne: 249700 Dofinansowanie: 168865 Dofinansowanie UE: 143535.25 Nazwa beneficjenta: Automatyka Krzysztof Białowąs NIP beneficjenta: 7132595407 Kod pocztowy: 21-040 Miejscowość: Kazimierzówka Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-06-073/11-04 Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego prowadzenie procesów biznesowych w formie automatycznej wymiany danych drogą elektroniczną. została wyłączona
 • Lubelskie,  Piaski,  Powiat lubelski / Powiat świdnicki

  POIG.08.03.00-06-147/12-02 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piaski – etap II

  POIG.08.03.00-06-147/12-02 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piaski – etap II Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-06-147/12-02 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piaski – etap II Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Piaski Wartość ogółem: 826350 Wydatki kwalifikowalne: 784933.51 Dofinansowanie: 784933.51 Dofinansowanie UE: 667193.48 Nazwa beneficjenta: Gmina Piaski NIP beneficjenta: 7122978584 Kod pocztowy: 21-050 Miejscowość: Piaski Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-06-147/12-02 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piaski – etap II została wyłączona