• Drzewce,  Lubelskie,  Powiat lubelski / Powiat puławski

    POIG.04.04.00-06-017/08-07 Wzmocnienie przewag konkurencyjnych Nałęczów Zdrój sp z o.o. z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego i innowacyjnych technologii

    POIG.04.04.00-06-017/08-07 Wzmocnienie przewag konkurencyjnych Nałęczów Zdrój sp z o.o. z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego i innowacyjnych technologii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-06-017/08-07 Tytuł projektu: Wzmocnienie przewag konkurencyjnych Nałęczów Zdrój sp z o.o. z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego i innowacyjnych technologii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat puławski Gmina: Nałęczów Wartość ogółem: 39957798.16 Wydatki kwalifikowalne: 32718785.38 Dofinansowanie: 19613271.23 Dofinansowanie UE: 16671280.54 Nazwa beneficjenta: ZL Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. SKA NIP beneficjenta: 7162351041 Kod pocztowy: 24-150 Miejscowość: Drzewce Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski / Powiat puławski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw…

    Możliwość komentowania POIG.04.04.00-06-017/08-07 Wzmocnienie przewag konkurencyjnych Nałęczów Zdrój sp z o.o. z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego i innowacyjnych technologii została wyłączona