• Mazowieckie,  Powiat pruszkowski,  PUCHAŁY

    POIG.08.02.00-14-112/12-02 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy BIS-Senator Sp. z o.o. i jego partnerami w branży meblarskiej w obszarze produkcji. handlu i logistyki.

    POIG.08.02.00-14-112/12-02 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy BIS-Senator Sp. z o.o. i jego partnerami w branży meblarskiej w obszarze produkcji. handlu i logistyki. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-112/12-02 Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy BIS-Senator Sp. z o.o. i jego partnerami w branży meblarskiej w obszarze produkcji. handlu i logistyki. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Gmina: Ożarów Mazowiecki Wartość ogółem: 654000 Wydatki kwalifikowalne: 654000 Dofinansowanie: 326250 Dofinansowanie UE: 277312.5 Nazwa beneficjenta: Bis-Senator Sp. z. o.o. NIP beneficjenta: 5240317437 Kod pocztowy: 05-090 Miejscowość: Puchały Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-112/12-02 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy BIS-Senator Sp. z o.o. i jego partnerami w branży meblarskiej w obszarze produkcji. handlu i logistyki. została wyłączona