• Łódzkie,  Powiat zduńskowolski,  Ptaszkowice

    POIG.04.06.00-22-001/12-08 Gorzelnia zintegrowana z biogazownią w m. Piaszczyna gm. Miastko pow. bytowski.

    POIG.04.06.00-22-001/12-08 Gorzelnia zintegrowana z biogazownią w m. Piaszczyna gm. Miastko pow. bytowski. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-22-001/12-08 Tytuł projektu: Gorzelnia zintegrowana z biogazownią w m. Piaszczyna gm. Miastko pow. bytowski. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.06.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat bytowski Gmina: Miastko Wartość ogółem: 50012500 Wydatki kwalifikowalne: 45575100 Dofinansowanie: 19961894 Dofinansowanie UE: 16967609.9 Nazwa beneficjenta: GAMAWIND Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5932536262 Kod pocztowy: 98-161 Miejscowość: Ptaszkowice Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat zduńskowolski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

    Możliwość komentowania POIG.04.06.00-22-001/12-08 Gorzelnia zintegrowana z biogazownią w m. Piaszczyna gm. Miastko pow. bytowski. została wyłączona