• Przywory

  POIG.06.05.02-00-216/12-03 Wspieranie konkurencyjności Eurosystem Polska Sp. zo.o. poprzez udział w działaniach promocyjnych

  POIG.06.05.02-00-216/12-03 Wspieranie konkurencyjności Eurosystem Polska Sp. zo.o. poprzez udział w działaniach promocyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-216/12-03 Tytuł projektu: Wspieranie konkurencyjności Eurosystem Polska Sp. zo.o. poprzez udział w działaniach promocyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 1028988.48 Wydatki kwalifikowalne: 836576 Dofinansowanie: 627432 Dofinansowanie UE: 533317.2 Nazwa beneficjenta: EUROSYSTEM POLSKA Sp. z o.o.Sp .k NIP beneficjenta: 9372516153 Kod pocztowy: 46-055 Miejscowość: Przywory Województwo: Powiat: Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-216/12-03 Wspieranie konkurencyjności Eurosystem Polska Sp. zo.o. poprzez udział w działaniach promocyjnych została wyłączona
 • Przywory

  POIG.08.02.00-16-003/10-00 Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji działań finansowych. towarowych i produkcyjnych z partnerami biznesowymi.

  POIG.08.02.00-16-003/10-00 Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji działań finansowych. towarowych i produkcyjnych z partnerami biznesowymi. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-16-003/10-00 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji działań finansowych. towarowych i produkcyjnych z partnerami biznesowymi. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Gmina: Tarnów Opolski Wartość ogółem: 500780 Wydatki kwalifikowalne: 500780 Dofinansowanie: 350546 Dofinansowanie UE: 297964.1 Nazwa beneficjenta: EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9372516153 Kod pocztowy: 46-055 Miejscowość: Przywory Województwo: Powiat: Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-16-003/10-00 Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji działań finansowych. towarowych i produkcyjnych z partnerami biznesowymi. została wyłączona