• Dolnośląskie,  Powiat polkowicki,  Przemków

  POIG.06.01.00-02-092/12-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Betoniarni HYDRO-TOP Sp. z o. o.

  POIG.06.01.00-02-092/12-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Betoniarni HYDRO-TOP Sp. z o. o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-092/12-03 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Betoniarni HYDRO-TOP Sp. z o. o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat polkowicki Gmina: Przemków Wartość ogółem: 298130.59 Wydatki kwalifikowalne: 298130.59 Dofinansowanie: 152725.29 Dofinansowanie UE: 129816.49 Nazwa beneficjenta: Betoniarnia HYDRO-TOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5020108329 Kod pocztowy: 59-170 Miejscowość: Przemków Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat polkowicki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-02-092/12-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Betoniarni HYDRO-TOP Sp. z o. o. została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat polkowicki,  Przemków

  POIG.08.03.00-02-026/08-04 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków

  POIG.08.03.00-02-026/08-04 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-02-026/08-04 Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat polkowicki Gmina: Przemków Wartość ogółem: 953650 Wydatki kwalifikowalne: 903650 Dofinansowanie: 903650 Dofinansowanie UE: 768102.5 Nazwa beneficjenta: Gmina Przemków NIP beneficjenta: 6922267068 Kod pocztowy: 59-170 Miejscowość: Przemków Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat polkowicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2013 Data utworzenia…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-02-026/08-04 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat polkowicki,  Przemków

  POIG.08.03.00-02-019/10-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków

  POIG.08.03.00-02-019/10-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-02-019/10-03 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat polkowicki Gmina: Przemków Wartość ogółem: 944000 Wydatki kwalifikowalne: 911250 Dofinansowanie: 911250 Dofinansowanie UE: 774562.5 Nazwa beneficjenta: Gmina Przemków NIP beneficjenta: 6922267068 Kod pocztowy: 59-170 Miejscowość: Przemków Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat polkowicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2014…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-02-019/10-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat polkowicki,  Przemków

  POIG.08.02.00-02-147/13-01 Uruchomienie systemu usprawniającego przebieg transakcji handlowych spółki w zakresie zamówień i realizacji dostaw

  POIG.08.02.00-02-147/13-01 Uruchomienie systemu usprawniającego przebieg transakcji handlowych spółki w zakresie zamówień i realizacji dostaw Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-147/13-01 Tytuł projektu: Uruchomienie systemu usprawniającego przebieg transakcji handlowych spółki w zakresie zamówień i realizacji dostaw Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat polkowicki Gmina: Przemków Wartość ogółem: 649600 Wydatki kwalifikowalne: 649600 Dofinansowanie: 454720 Dofinansowanie UE: 386512 Nazwa beneficjenta: Multimet Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6922261373 Kod pocztowy: 59-170 Miejscowość: Przemków Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat polkowicki Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-02-147/13-01 Uruchomienie systemu usprawniającego przebieg transakcji handlowych spółki w zakresie zamówień i realizacji dostaw została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat polkowicki,  Przemków

  POIG.06.01.00-02-094/09-01 Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Multimet sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-02-094/09-01 Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Multimet sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-094/09-01 Tytuł projektu: Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Multimet sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat polkowicki Gmina: Przemków Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Multimet sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6922261373 Kod pocztowy: 59-170 Miejscowość: Przemków Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat polkowicki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-02-094/09-01 Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Multimet sp. z o.o. została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat polkowicki,  Przemków

  POIG.08.03.00-02-548/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków

  POIG.08.03.00-02-548/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-02-548/13-01 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat polkowicki Gmina: Przemków Wartość ogółem: 1312555 Wydatki kwalifikowalne: 1312555 Dofinansowanie: 1312555 Dofinansowanie UE: 1115671.75 Nazwa beneficjenta: Gmina Przemków NIP beneficjenta: 6922267068 Kod pocztowy: 59-170 Miejscowość: Przemków Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat polkowicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2013…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-02-548/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków została wyłączona