• Powiat turecki,  Wielkopolskie,  Władysławów

  POIG.06.05.02-00-001/12-03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i poprawa wizerunku polskiej gospodarki poprzez program promocji

  POIG.06.05.02-00-001/12-03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i poprawa wizerunku polskiej gospodarki poprzez program promocji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-001/12-03 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i poprawa wizerunku polskiej gospodarki poprzez program promocji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 1225985.83 Wydatki kwalifikowalne: 1031397.17 Dofinansowanie: 773547.86 Dofinansowanie UE: 657515.68 Nazwa beneficjenta: MEMA Krzysztof Puzio NIP beneficjenta: 6680003407 Kod pocztowy: 62-710 Miejscowość: Władysławów Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-001/12-03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i poprawa wizerunku polskiej gospodarki poprzez program promocji została wyłączona
 • Powiat turecki,  Turek,  Wielkopolskie

  POIG.04.04.00-30-002/08-11 Nowy wymiar siedzenia – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji krzeseł

  POIG.04.04.00-30-002/08-11 Nowy wymiar siedzenia – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji krzeseł Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-002/08-11 Tytuł projektu: Nowy wymiar siedzenia – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji krzeseł Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Gmina: Turek – miasto Wartość ogółem: 45146588 Wydatki kwalifikowalne: 31235028.61 Dofinansowanie: 12494011.44 Dofinansowanie UE: 10619909.72 Nazwa beneficjenta: PROFIM Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6680000366 Kod pocztowy: 62-700 Miejscowość: Turek Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże…

  Możliwość komentowania POIG.04.04.00-30-002/08-11 Nowy wymiar siedzenia – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji krzeseł została wyłączona
 • Bratuszyn,  Powiat turecki,  Wielkopolskie

  POIG.04.03.00-00-853/11-01 Wdrożenie ProBioTechnologii do produkcji probiotyków

  POIG.04.03.00-00-853/11-01 Wdrożenie ProBioTechnologii do produkcji probiotyków Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-853/11-01 Tytuł projektu: Wdrożenie ProBioTechnologii do produkcji probiotyków Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Gmina: Brudzew Wartość ogółem: 2451996.35 Wydatki kwalifikowalne: 2441497.35 Dofinansowanie: 1464898.41 Dofinansowanie UE: 1245163.64 Nazwa beneficjenta: Probiotics Polska Magdalena Górska NIP beneficjenta: 6681800264 Kod pocztowy: 62-720 Miejscowość: Bratuszyn Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-853/11-01 Wdrożenie ProBioTechnologii do produkcji probiotyków została wyłączona
 • Powiat turecki,  Turek,  Wielkopolskie

  POIG.04.01.00-30-108/09-16 Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego

  POIG.04.01.00-30-108/09-16 Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-30-108/09-16 Tytuł projektu: Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Gmina: Turek – miasto Wartość ogółem: 5004870 Wydatki kwalifikowalne: 4069000 Dofinansowanie: 1627600 Dofinansowanie UE: 1383460 Nazwa beneficjenta: Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6681712330 Kod pocztowy: 62-700 Miejscowość: Turek Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-30-108/09-16 Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego została wyłączona
 • Powiat turecki,  Turek,  Wielkopolskie

  POIG.06.01.00-30-026/09-03 Plan rozwoju eksportu szansą pozyskania kontrahentów zagranicznych INFOBASE SYSTEMY INFORMATYCZNE

  POIG.06.01.00-30-026/09-03 Plan rozwoju eksportu szansą pozyskania kontrahentów zagranicznych INFOBASE SYSTEMY INFORMATYCZNE Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-026/09-03 Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu szansą pozyskania kontrahentów zagranicznych INFOBASE SYSTEMY INFORMATYCZNE Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Gmina: Turek – miasto Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: INFOBASE SYSTEMY INFORMATYCZNE M. MILCZAREK i wspólnicy Spółka jawna NIP beneficjenta: 6681002611 Kod pocztowy: 62-700 Miejscowość: Turek Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-30-026/09-03 Plan rozwoju eksportu szansą pozyskania kontrahentów zagranicznych INFOBASE SYSTEMY INFORMATYCZNE została wyłączona
 • Powiat turecki,  Turek,  Wielkopolskie

  POIG.04.04.00-30-004/08-04 Innowacyjna technologia galwanicznego pokrycia cynkiem w Sintur Sp. z o.o.

  POIG.04.04.00-30-004/08-04 Innowacyjna technologia galwanicznego pokrycia cynkiem w Sintur Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-004/08-04 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia galwanicznego pokrycia cynkiem w Sintur Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Gmina: Turek Wartość ogółem: 10711600 Wydatki kwalifikowalne: 9235076.17 Dofinansowanie: 4617538.08 Dofinansowanie UE: 3924907.37 Nazwa beneficjenta: „Sintur” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6681693006 Kod pocztowy: 62-700 Miejscowość: Turek Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.04.04.00-30-004/08-04 Innowacyjna technologia galwanicznego pokrycia cynkiem w Sintur Sp. z o.o. została wyłączona
 • Powiat turecki,  Turek,  Wielkopolskie

  POIG.01.04.00-30-108/09-16 Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego

  POIG.01.04.00-30-108/09-16 Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-108/09-16 Tytuł projektu: Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Gmina: Turek – miasto Wartość ogółem: 6571229.92 Wydatki kwalifikowalne: 5843500 Dofinansowanie: 2059583.21 Dofinansowanie UE: 1750645.73 Nazwa beneficjenta: Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6681712330 Kod pocztowy: 62-700 Miejscowość: Turek Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-30-108/09-16 Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego została wyłączona
 • Powiat turecki,  Szadów Pański,  Wielkopolskie

  POIG.08.02.00-30-170/12-02 Automatyzacja wymiany informacji handlowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie SINTUR.

  POIG.08.02.00-30-170/12-02 Automatyzacja wymiany informacji handlowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie SINTUR. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-170/12-02 Tytuł projektu: Automatyzacja wymiany informacji handlowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie SINTUR. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Gmina: Turek Wartość ogółem: 776854 Wydatki kwalifikowalne: 776854 Dofinansowanie: 383357 Dofinansowanie UE: 325853.45 Nazwa beneficjenta: „SINTUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6681693006 Kod pocztowy: 62-700 Miejscowość: Szadów Pański Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-30-170/12-02 Automatyzacja wymiany informacji handlowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie SINTUR. została wyłączona
 • Powiat turecki,  Turek,  Wielkopolskie

  POIG.04.03.00-00-645/11-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kabli ognioodpornych

  POIG.04.03.00-00-645/11-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kabli ognioodpornych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-645/11-03 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kabli ognioodpornych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Gmina: Turek – miasto Wartość ogółem: 8945081.81 Wydatki kwalifikowalne: 8524399.45 Dofinansowanie: 4000000 Dofinansowanie UE: 3400000 Nazwa beneficjenta: EK ELEKTROKABEL Fabryka Kabli Karolak i Synowie Spółka Jawna NIP beneficjenta: 6681889347 Kod pocztowy: 62-700 Miejscowość: Turek Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-645/11-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kabli ognioodpornych została wyłączona
 • Powiat turecki,  Turek,  Wielkopolskie

  POIG.08.02.00-30-020/08-04 Podniesienie jakości procesów biznesowych INFOBASE poprzez integrację systemów oraz automatykę wymiany informacji w formie elektronicznej.

  POIG.08.02.00-30-020/08-04 Podniesienie jakości procesów biznesowych INFOBASE poprzez integrację systemów oraz automatykę wymiany informacji w formie elektronicznej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-020/08-04 Tytuł projektu: Podniesienie jakości procesów biznesowych INFOBASE poprzez integrację systemów oraz automatykę wymiany informacji w formie elektronicznej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Gmina: Turek – miasto Wartość ogółem: 647793.36 Wydatki kwalifikowalne: 536828 Dofinansowanie: 322566.8 Dofinansowanie UE: 274181.78 Nazwa beneficjenta: INFOBASE SYSTEMY INFORMATYCZNEM. MILCZAREK i Wspólnicy Spółka jawna NIP beneficjenta: 6681002611 Kod pocztowy: 62-700 Miejscowość: Turek Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat turecki Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-30-020/08-04 Podniesienie jakości procesów biznesowych INFOBASE poprzez integrację systemów oraz automatykę wymiany informacji w formie elektronicznej. została wyłączona