• Powiat m. Poznań / Powiat poznański,  Poznań,  Wielkopolskie

    POIG.06.01.00-30-060/09-02 Zakup usług doradczych celem opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla firmy CENTRUM WAGOWE.

    POIG.06.01.00-30-060/09-02 Zakup usług doradczych celem opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla firmy CENTRUM WAGOWE. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-060/09-02 Tytuł projektu: Zakup usług doradczych celem opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla firmy CENTRUM WAGOWE. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 12000 Wydatki kwalifikowalne: 12000 Dofinansowanie: 9600 Dofinansowanie UE: 8160 Nazwa beneficjenta: Centrum Wagowe Rafał Gajewski Tomasz Gajewski NIP beneficjenta: 7821011089 Kod pocztowy: 61-321 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań / Powiat poznański Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-30-060/09-02 Zakup usług doradczych celem opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla firmy CENTRUM WAGOWE. została wyłączona