• Lubelskie,  Piotrawin,  Powiat lubelski

    POIG.06.01.00-06-046/11-01 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy UNI-MASZ.

    POIG.06.01.00-06-046/11-01 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy UNI-MASZ. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-046/11-01 Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy UNI-MASZ. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Jastków Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: UNI-MASZ H.M.JUSZCZUK SPÓŁKA JAWNA NIP beneficjenta: 7122704036 Kod pocztowy: 21-002 Miejscowość: Piotrawin Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2012 Data utworzenia w…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-06-046/11-01 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy UNI-MASZ. została wyłączona