• Piekary Śląskie,  Powiat m. Piekary Śląskie,  Śląskie

  POIG.08.04.00-16-156/12-03 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu oleskiego i kluczborskiego

  POIG.08.04.00-16-156/12-03 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu oleskiego i kluczborskiego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-16-156/12-03 Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu oleskiego i kluczborskiego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat oleski Gmina: Praszka Wartość ogółem: 1656305.09 Wydatki kwalifikowalne: 1346589.5 Dofinansowanie: 942612.65 Dofinansowanie UE: 801220.75 Nazwa beneficjenta: Ludyga Adrian „ADI-POL”. 'PROTONET” NIP beneficjenta: 4980147090 Kod pocztowy: 41-945 Miejscowość: Piekary Śląskie Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-16-156/12-03 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu oleskiego i kluczborskiego została wyłączona
 • Piekary Śląskie,  Powiat m. Piekary Śląskie,  Śląskie

  POIG.08.01.00-24-214/09-04 EMEDIUM – innowacyjny portal oprogramowania dla biur rachunkowych i ich klientów.

  POIG.08.01.00-24-214/09-04 EMEDIUM – innowacyjny portal oprogramowania dla biur rachunkowych i ich klientów. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-214/09-04 Tytuł projektu: EMEDIUM – innowacyjny portal oprogramowania dla biur rachunkowych i ich klientów. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Gmina: M. Piekary Śląskie Wartość ogółem: 1100275.99 Wydatki kwalifikowalne: 1000000 Dofinansowanie: 800600 Dofinansowanie UE: 680510 Nazwa beneficjenta: EMEDIUM Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 4980247874 Kod pocztowy: 41-945 Miejscowość: Piekary Śląskie Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-214/09-04 EMEDIUM – innowacyjny portal oprogramowania dla biur rachunkowych i ich klientów. została wyłączona
 • Piekary Śląskie,  Powiat m. Piekary Śląskie,  Śląskie

  POIG.06.01.00-24-005/11-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu usług firmy Certo SK

  POIG.06.01.00-24-005/11-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu usług firmy Certo SK Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-005/11-00 Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu usług firmy Certo SK Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Gmina: M. Piekary Śląskie Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Koniecko Sławomir Certo SK NIP beneficjenta: 4980113381 Kod pocztowy: 41-940 Miejscowość: Piekary Śląskie Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-005/11-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu usług firmy Certo SK została wyłączona
 • Piekary Śląskie,  Powiat m. Piekary Śląskie,  Śląskie

  POIG.06.02.02-00-052/10-03 Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji.

  POIG.06.02.02-00-052/10-03 Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-052/10-03 Tytuł projektu: Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Gmina: M. Piekary Śląskie Wartość ogółem: 223965 Wydatki kwalifikowalne: 189652.58 Dofinansowanie: 161204.69 Dofinansowanie UE: 161204.69 Nazwa beneficjenta: Gmina Piekary Śląskie NIP beneficjenta: 4980262299 Kod pocztowy: 41-940 Miejscowość: Piekary Śląskie Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

  Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-052/10-03 Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji. została wyłączona
 • Piekary Śląskie,  Powiat m. Piekary Śląskie,  Śląskie

  POIG.08.04.00-16-156/12-03 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu oleskiego i kluczborskiego

  POIG.08.04.00-16-156/12-03 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu oleskiego i kluczborskiego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-16-156/12-03 Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu oleskiego i kluczborskiego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat oleski Gmina: Gorzów Śląski Wartość ogółem: 1656305.09 Wydatki kwalifikowalne: 1346589.5 Dofinansowanie: 942612.65 Dofinansowanie UE: 801220.75 Nazwa beneficjenta: Ludyga Adrian „ADI-POL”. 'PROTONET” NIP beneficjenta: 4980147090 Kod pocztowy: 41-945 Miejscowość: Piekary Śląskie Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-16-156/12-03 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu oleskiego i kluczborskiego została wyłączona
 • Piekary Śląskie,  Powiat m. Piekary Śląskie,  Śląskie

  POIG.08.04.00-16-156/12-03 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu oleskiego i kluczborskiego

  POIG.08.04.00-16-156/12-03 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu oleskiego i kluczborskiego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-16-156/12-03 Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu oleskiego i kluczborskiego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat oleski Gmina: Rudniki Wartość ogółem: 1656305.09 Wydatki kwalifikowalne: 1346589.5 Dofinansowanie: 942612.65 Dofinansowanie UE: 801220.75 Nazwa beneficjenta: Ludyga Adrian „ADI-POL”. 'PROTONET” NIP beneficjenta: 4980147090 Kod pocztowy: 41-945 Miejscowość: Piekary Śląskie Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-16-156/12-03 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu oleskiego i kluczborskiego została wyłączona
 • Piekary Śląskie,  Powiat m. Piekary Śląskie,  Śląskie

  POIG.05.04.01-24-007/11-03 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na elastyczną wzdłużna siatkę o zamkniętym obwodzie stosowaną dla wzdłużnych produktów spozywczych w szczególności wędliniarskich

  POIG.05.04.01-24-007/11-03 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na elastyczną wzdłużna siatkę o zamkniętym obwodzie stosowaną dla wzdłużnych produktów spozywczych w szczególności wędliniarskich Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-007/11-03 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na elastyczną wzdłużna siatkę o zamkniętym obwodzie stosowaną dla wzdłużnych produktów spozywczych w szczególności wędliniarskich Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Gmina: M. Piekary Śląskie Wartość ogółem: 257332 Wydatki kwalifikowalne: 223200 Dofinansowanie: 133920 Dofinansowanie UE: 113832 Nazwa beneficjenta: Nomanet Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 4980214544 Kod pocztowy: 41-945 Miejscowość: Piekary Śląskie Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-24-007/11-03 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na elastyczną wzdłużna siatkę o zamkniętym obwodzie stosowaną dla wzdłużnych produktów spozywczych w szczególności wędliniarskich została wyłączona
 • Piekary Śląskie,  Powiat m. Piekary Śląskie,  Śląskie

  POIG.06.02.02-00-010/08-04 Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza stydyjno-koncepcyjna

  POIG.06.02.02-00-010/08-04 Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza stydyjno-koncepcyjna Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-010/08-04 Tytuł projektu: Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza stydyjno-koncepcyjna Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Gmina: M. Piekary Śląskie Wartość ogółem: 698486 Wydatki kwalifikowalne: 639360 Dofinansowanie: 543456 Dofinansowanie UE: 543456 Nazwa beneficjenta: Gmina Piekary Śląskie NIP beneficjenta: 6451105980 Kod pocztowy: 41-940 Miejscowość: Piekary Śląskie Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-010/08-04 Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza stydyjno-koncepcyjna została wyłączona
 • Piekary Śląskie,  Powiat m. Piekary Śląskie,  Śląskie

  POIG.08.02.00-24-174/13-01 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw.

  POIG.08.02.00-24-174/13-01 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-174/13-01 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Gmina: M. Piekary Śląskie Wartość ogółem: 741500 Wydatki kwalifikowalne: 677500 Dofinansowanie: 474250 Dofinansowanie UE: 403112.5 Nazwa beneficjenta: Ekopol Górnośląski Holding SA NIP beneficjenta: 6270012803 Kod pocztowy: 41-940 Miejscowość: Piekary Śląskie Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-24-174/13-01 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw. została wyłączona
 • Piekary Śląskie,  Powiat m. Piekary Śląskie,  Śląskie

  POIG.08.01.00-24-291/09-02 Stworzenie portalu umożliwiającego automatyczne świadczenie usługi w postaci e-reklamy

  POIG.08.01.00-24-291/09-02 Stworzenie portalu umożliwiającego automatyczne świadczenie usługi w postaci e-reklamy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-291/09-02 Tytuł projektu: Stworzenie portalu umożliwiającego automatyczne świadczenie usługi w postaci e-reklamy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Gmina: M. Żory Wartość ogółem: 123512.5 Wydatki kwalifikowalne: 123512.5 Dofinansowanie: 103404.67 Dofinansowanie UE: 87893.97 Nazwa beneficjenta: FRONIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 4980246975 Kod pocztowy: 41-940 Miejscowość: Piekary Śląskie Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-291/09-02 Stworzenie portalu umożliwiającego automatyczne świadczenie usługi w postaci e-reklamy została wyłączona