• Piasek,  Powiat pszczyński,  Śląskie

    POIG.04.04.00-16-013/09-05 Uruchomienie produkcji ekologicznego peletu ze słomy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii

    POIG.04.04.00-16-013/09-05 Uruchomienie produkcji ekologicznego peletu ze słomy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-16-013/09-05 Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji ekologicznego peletu ze słomy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Pawłowiczki Wartość ogółem: 15976000 Wydatki kwalifikowalne: 13050000 Dofinansowanie: 6525000 Dofinansowanie UE: 5546250 Nazwa beneficjenta: Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6381585761 Kod pocztowy: 43-211 Miejscowość: Piasek Województwo: Śląskie Powiat: Powiat pszczyński Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną…

    Możliwość komentowania POIG.04.04.00-16-013/09-05 Uruchomienie produkcji ekologicznego peletu ze słomy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii została wyłączona