• Pełkinie,  Podkarpackie,  Powiat jarosławski

    POIG.06.01.00-18-047/10-01 Plan Rozwoju Eksportu – sznsą wejścia na nowe rynki zagraniczne dla BWNET Sp. z o.o.

    POIG.06.01.00-18-047/10-01 Plan Rozwoju Eksportu – sznsą wejścia na nowe rynki zagraniczne dla BWNET Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-047/10-01 Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu – sznsą wejścia na nowe rynki zagraniczne dla BWNET Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat jarosławski Gmina: Jarosław Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: BWNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 7922252593 Kod pocztowy: 37-511 Miejscowość: Pełkinie Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat jarosławski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-18-047/10-01 Plan Rozwoju Eksportu – sznsą wejścia na nowe rynki zagraniczne dla BWNET Sp. z o.o. została wyłączona