• Pecna,  Powiat poznański,  Wielkopolskie

    POIG.06.01.00-30-222/10-00 Rozwój przedsiębiorstwa Paratechnica Biuro Rzeczoznawców Michał Wójcik poprzez eksport.

    POIG.06.01.00-30-222/10-00 Rozwój przedsiębiorstwa Paratechnica Biuro Rzeczoznawców Michał Wójcik poprzez eksport. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-222/10-00 Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa Paratechnica Biuro Rzeczoznawców Michał Wójcik poprzez eksport. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Gmina: Mosina Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Paratechnica Biuro Rzeczoznawców Michał Wójcik NIP beneficjenta: 7772110318 Kod pocztowy: 62-053 Miejscowość: Pecna Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-30-222/10-00 Rozwój przedsiębiorstwa Paratechnica Biuro Rzeczoznawców Michał Wójcik poprzez eksport. została wyłączona