• Lubelskie,  Parczew,  Powiat parczewski

    POIG.04.04.00-06-014/08-05 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia.

    POIG.04.04.00-06-014/08-05 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-06-014/08-05 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat parczewski Gmina: Parczew Wartość ogółem: 33292580 Wydatki kwalifikowalne: 27289000 Dofinansowanie: 19102300 Dofinansowanie UE: 16236955 Nazwa beneficjenta: Fabryka Kabli ELPAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5391429275 Kod pocztowy: 21-200 Miejscowość: Parczew Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat parczewski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo…

    Możliwość komentowania POIG.04.04.00-06-014/08-05 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia. została wyłączona