• Opolskie,  Paczków,  Powiat nyski

    POIG.04.04.00-02-005/13-02 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji quatro-amortyzujących pokryw tekturowych w firmie Jarpak

    POIG.04.04.00-02-005/13-02 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji quatro-amortyzujących pokryw tekturowych w firmie Jarpak Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-02-005/13-02 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji quatro-amortyzujących pokryw tekturowych w firmie Jarpak Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Świdnica – miasto Wartość ogółem: 12484334.22 Wydatki kwalifikowalne: 12375000 Dofinansowanie: 5568750 Dofinansowanie UE: 4733437.5 Nazwa beneficjenta: „Jarpak” Zakład Produkcji Opakowań z Tektury Alicja Wątrobińska NIP beneficjenta: 7531028868 Kod pocztowy: 48-370 Miejscowość: Paczków Województwo: Opolskie Powiat: Powiat nyski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna:…

    Możliwość komentowania POIG.04.04.00-02-005/13-02 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji quatro-amortyzujących pokryw tekturowych w firmie Jarpak została wyłączona