• Mazowieckie,  Otwock Wielki,  Powiat otwocki

    POIG.06.01.00-14-247/13-01 Rozwój firmy Maison Madlene poprzez wdrożenie Programu Rozwoju

    POIG.06.01.00-14-247/13-01 Rozwój firmy Maison Madlene poprzez wdrożenie Programu Rozwoju Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-247/13-01 Tytuł projektu: Rozwój firmy Maison Madlene poprzez wdrożenie Programu Rozwoju Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat otwocki Gmina: Karczew Wartość ogółem: 354733.11 Wydatki kwalifikowalne: 354733.11 Dofinansowanie: 266294.83 Dofinansowanie UE: 226350.6 Nazwa beneficjenta: Maison Madlene. Magdalena Wojnicz NIP beneficjenta: 9511574787 Kod pocztowy: 05-480 Miejscowość: Otwock Wielki Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat otwocki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-247/13-01 Rozwój firmy Maison Madlene poprzez wdrożenie Programu Rozwoju została wyłączona