• Kujawsko-pomorskie,  Otłoczyn,  Powiat aleksandrowski

  POIG.01.04.00-04-005/09-08 Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych.

  POIG.01.04.00-04-005/09-08 Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-005/09-08 Tytuł projektu: Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 5965678 Wydatki kwalifikowalne: 4889900 Dofinansowanie: 3327955 Dofinansowanie UE: 2828761.75 Nazwa beneficjenta: Nesta Instal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 8792467538 Kod pocztowy: 87-700 Miejscowość: Otłoczyn Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat aleksandrowski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-04-005/09-08 Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych. została wyłączona
 • Kujawsko-pomorskie,  Otłoczyn,  Powiat aleksandrowski

  POIG.04.01.00-04-005/09-08 Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych.

  POIG.04.01.00-04-005/09-08 Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-04-005/09-08 Tytuł projektu: Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 3589972 Wydatki kwalifikowalne: 2942600 Dofinansowanie: 2059820 Dofinansowanie UE: 1750847 Nazwa beneficjenta: Nesta Instal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 8792467538 Kod pocztowy: 87-700 Miejscowość: Otłoczyn Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat aleksandrowski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-04-005/09-08 Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych. została wyłączona