• Małopolskie,  Oświęcim-Babice,  Powiat oświęcimski

    POIG.06.01.00-12-045/09-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu przedsiębiorstwa Simech.

    POIG.06.01.00-12-045/09-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu przedsiębiorstwa Simech. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-045/09-01 Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu przedsiębiorstwa Simech. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat oświęcimski Gmina: Oświęcim Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Spółdzielnia Inwalidów Metalowo-Elektro-Chemiczna SIMECH NIP beneficjenta: 5490004863 Kod pocztowy: 32-600 Miejscowość: Oświęcim-Babice Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat oświęcimski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2009 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-12-045/09-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu przedsiębiorstwa Simech. została wyłączona