• Ostrowiec Świętokrzyski,  Powiat ostrowiecki,  Świętokrzyskie

  POIG.04.03.00-00-972/11-05 Wdrożenie innowacyjnej technologii trepanacyjnego wiercenia otworów w wałach siłowni wiatrowych

  POIG.04.03.00-00-972/11-05 Wdrożenie innowacyjnej technologii trepanacyjnego wiercenia otworów w wałach siłowni wiatrowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-972/11-05 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii trepanacyjnego wiercenia otworów w wałach siłowni wiatrowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat ostrowiecki Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski Wartość ogółem: 1200000 Wydatki kwalifikowalne: 1200000 Dofinansowanie: 840000 Dofinansowanie UE: 714000 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowe „METALOWIEC” Robert Gawron NIP beneficjenta: 6611249921 Kod pocztowy: 27-400 Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat ostrowiecki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-972/11-05 Wdrożenie innowacyjnej technologii trepanacyjnego wiercenia otworów w wałach siłowni wiatrowych została wyłączona
 • Ostrowiec Świętokrzyski,  Powiat ostrowiecki,  Świętokrzyskie

  POIG.08.01.00-26-152/09-06 Biometeo.pl – portal informacyjny – prognozy dla meteoropatów. czyli osób wrażliwych na zmiany warunków pogodowych

  POIG.08.01.00-26-152/09-06 Biometeo.pl – portal informacyjny – prognozy dla meteoropatów. czyli osób wrażliwych na zmiany warunków pogodowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-26-152/09-06 Tytuł projektu: Biometeo.pl – portal informacyjny – prognozy dla meteoropatów. czyli osób wrażliwych na zmiany warunków pogodowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat ostrowiecki Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski Wartość ogółem: 983900 Wydatki kwalifikowalne: 976900 Dofinansowanie: 817960 Dofinansowanie UE: 695266 Nazwa beneficjenta: Marek Majcher M-Marketing NIP beneficjenta: 8631216765 Kod pocztowy: 27-400 Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat ostrowiecki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-26-152/09-06 Biometeo.pl – portal informacyjny – prognozy dla meteoropatów. czyli osób wrażliwych na zmiany warunków pogodowych została wyłączona
 • Ostrowiec Świętokrzyski,  Powiat ostrowiecki,  Świętokrzyskie

  POIG.08.02.00-26-002/08-02 Podniesienie konkurencyjności firmy PROFARB Sp. z o.o. poprzez wdrożenie oprogramowania do realizacji procesów biznesowych B2B drogą elektroniczną

  POIG.08.02.00-26-002/08-02 Podniesienie konkurencyjności firmy PROFARB Sp. z o.o. poprzez wdrożenie oprogramowania do realizacji procesów biznesowych B2B drogą elektroniczną Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-26-002/08-02 Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy PROFARB Sp. z o.o. poprzez wdrożenie oprogramowania do realizacji procesów biznesowych B2B drogą elektroniczną Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat ostrowiecki Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski Wartość ogółem: 274154.4 Wydatki kwalifikowalne: 226520 Dofinansowanie: 134412 Dofinansowanie UE: 114250.2 Nazwa beneficjenta: Profarb Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 8660001694 Kod pocztowy: 27-400 Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat ostrowiecki Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-26-002/08-02 Podniesienie konkurencyjności firmy PROFARB Sp. z o.o. poprzez wdrożenie oprogramowania do realizacji procesów biznesowych B2B drogą elektroniczną została wyłączona
 • Ostrowiec Świętokrzyski,  Powiat ostrowiecki,  Świętokrzyskie

  POIG.08.03.00-26-079/13-04 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim

  POIG.08.03.00-26-079/13-04 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-26-079/13-04 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat ostrowiecki Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski Wartość ogółem: 938528.97 Wydatki kwalifikowalne: 938528.97 Dofinansowanie: 938528.97 Dofinansowanie UE: 797749.62 Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski NIP beneficjenta: 6610003945 Kod pocztowy: 27-400 Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat ostrowiecki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-26-079/13-04 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim została wyłączona
 • Ostrowiec Świętokrzyski,  Powiat ostrowiecki,  Świętokrzyskie

  POIG.08.02.00-26-104/13-00 „Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie systemu B2B”.

  POIG.08.02.00-26-104/13-00 „Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie systemu B2B”. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-26-104/13-00 Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie systemu B2B”. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Radom Gmina: M. Radom Wartość ogółem: 393282.75 Wydatki kwalifikowalne: 393282.75 Dofinansowanie: 275297.92 Dofinansowanie UE: 234003.23 Nazwa beneficjenta: ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6612185465 Kod pocztowy: 27-400 Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat ostrowiecki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-26-104/13-00 „Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie systemu B2B”. została wyłączona