• Mazowieckie,  Opacz,  Powiat pruszkowski

    POIG.06.01.00-14-051/13-05 Wdrożenie strategii eksportowej w APX Technologie Sp. z o. o.

    POIG.06.01.00-14-051/13-05 Wdrożenie strategii eksportowej w APX Technologie Sp. z o. o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-051/13-05 Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej w APX Technologie Sp. z o. o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Gmina: Michałowice Wartość ogółem: 407434 Wydatki kwalifikowalne: 400091.98 Dofinansowanie: 300693.98 Dofinansowanie UE: 255589.88 Nazwa beneficjenta: APX TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 5222572372 Kod pocztowy: 05-816 Miejscowość: Opacz Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-051/13-05 Wdrożenie strategii eksportowej w APX Technologie Sp. z o. o. została wyłączona