• Małopolskie,  Olewin,  Powiat olkuski

    POIG.08.02.00-12-081/12-01 Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie PZ LIGNA w celu automatyzacji obiegu informacji i przepływu dokumentów

    POIG.08.02.00-12-081/12-01 Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie PZ LIGNA w celu automatyzacji obiegu informacji i przepływu dokumentów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-081/12-01 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie PZ LIGNA w celu automatyzacji obiegu informacji i przepływu dokumentów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat olkuski Gmina: Olkusz Wartość ogółem: 222200 Wydatki kwalifikowalne: 222200 Dofinansowanie: 150370 Dofinansowanie UE: 127814.5 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6760119141 Kod pocztowy: 32-300 Miejscowość: Olewin Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat olkuski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-12-081/12-01 Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie PZ LIGNA w celu automatyzacji obiegu informacji i przepływu dokumentów została wyłączona