• Olesno,  Opolskie,  Powiat oleski

    POIG.06.01.00-16-002/13-04 Wdrożenie działań zaplanowanych w PRE przez ”BRADAS” Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna

    POIG.06.01.00-16-002/13-04 Wdrożenie działań zaplanowanych w PRE przez ”BRADAS” Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-002/13-04 Tytuł projektu: Wdrożenie działań zaplanowanych w PRE przez ”BRADAS” Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat oleski Gmina: Olesno Wartość ogółem: 478697.5 Wydatki kwalifikowalne: 478697.5 Dofinansowanie: 359648.13 Dofinansowanie UE: 305700.91 Nazwa beneficjenta: ”BRADAS” ADAM I JAN TYRAŁA SPÓŁKA JAWNA NIP beneficjenta: 5760002148 Kod pocztowy: 46-300 Miejscowość: Olesno Województwo: Opolskie Powiat: Powiat oleski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-16-002/13-04 Wdrożenie działań zaplanowanych w PRE przez ”BRADAS” Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna została wyłączona