• Ogrodzieniec,  Powiat zawierciański,  Śląskie

    POIG.06.02.02-00-084/11-05 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej

    POIG.06.02.02-00-084/11-05 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-084/11-05 Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat zawierciański Gmina: Ogrodzieniec Wartość ogółem: 525210 Wydatki kwalifikowalne: 477140 Dofinansowanie: 405569 Dofinansowanie UE: 405569 Nazwa beneficjenta: Gmina Ogrodzieniec NIP beneficjenta: 6492275822 Kod pocztowy: 42-440 Miejscowość: Ogrodzieniec Województwo: Śląskie Powiat: Powiat zawierciański Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2015 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2015 Data rozpoczęcia realizacji:…

    Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-084/11-05 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko-Częstochowskiej została wyłączona