• Dolnośląskie,  Nowa Wieś Legnicka,  Powiat legnicki

    POIG.04.04.00-02-020/09-02 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych. ogrzewanych przewodów dolotowych SCR

    POIG.04.04.00-02-020/09-02 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych. ogrzewanych przewodów dolotowych SCR Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-02-020/09-02 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych. ogrzewanych przewodów dolotowych SCR Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat legnicki Gmina: Legnickie Pole Wartość ogółem: 26931918.87 Wydatki kwalifikowalne: 23021478.77 Dofinansowanie: 9208591.5 Dofinansowanie UE: 7827302.77 Nazwa beneficjenta: VOSS AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 8971694239 Kod pocztowy: 59-241 Miejscowość: Nowa Wieś Legnicka Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat legnicki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z…

    Możliwość komentowania POIG.04.04.00-02-020/09-02 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych. ogrzewanych przewodów dolotowych SCR została wyłączona