• Kujawsko-pomorskie,  Niwy,  Powiat bydgoski

    POIG.06.01.00-04-058/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Alfa Ryszard Kroszel

    POIG.06.01.00-04-058/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Alfa Ryszard Kroszel Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-058/10-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Alfa Ryszard Kroszel Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Osielsko Wartość ogółem: 10000 Wydatki kwalifikowalne: 10000 Dofinansowanie: 8000 Dofinansowanie UE: 6800 Nazwa beneficjenta: ALFA Ryszard Kroszel NIP beneficjenta: 5541008211 Kod pocztowy: 86-031 Miejscowość: Niwy Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-04-058/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Alfa Ryszard Kroszel została wyłączona