• Lubelskie,  Niemce,  Powiat lubelski

  POIG.01.04.00-06-025/09-03 Opracowanie koncepcji innowacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.

  POIG.01.04.00-06-025/09-03 Opracowanie koncepcji innowacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-025/09-03 Tytuł projektu: Opracowanie koncepcji innowacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Niemce Wartość ogółem: 1390303.17 Wydatki kwalifikowalne: 1173000 Dofinansowanie: 293250 Dofinansowanie UE: 249262.5 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowla-nych Niemce Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 7131786654 Kod pocztowy: 21-025 Miejscowość: Niemce Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-06-025/09-03 Opracowanie koncepcji innowacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu. została wyłączona
 • Lubelskie,  Niemce,  Powiat lubelski

  POIG.04.01.00-06-025/09-03 Opracowanie koncepcji innowacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.

  POIG.04.01.00-06-025/09-03 Opracowanie koncepcji innowacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-06-025/09-03 Tytuł projektu: Opracowanie koncepcji innowacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Niemce Wartość ogółem: 23242400 Wydatki kwalifikowalne: 18900000 Dofinansowanie: 0 Dofinansowanie UE: 0 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowla-nych Niemce Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 7131786654 Kod pocztowy: 21-025 Miejscowość: Niemce Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka akcyjna –…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-06-025/09-03 Opracowanie koncepcji innowacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu. została wyłączona
 • Lubelskie,  Niemce,  Powiat lubelski

  POIG.08.03.00-06-339/13-01 Niemce – partnerstwo na rzecz e-integracji

  POIG.08.03.00-06-339/13-01 Niemce – partnerstwo na rzecz e-integracji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-06-339/13-01 Tytuł projektu: Niemce – partnerstwo na rzecz e-integracji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Niemce Wartość ogółem: 2409252.57 Wydatki kwalifikowalne: 2361952.57 Dofinansowanie: 2361952.57 Dofinansowanie UE: 2007659.68 Nazwa beneficjenta: Gmina Niemce NIP beneficjenta: 7133056658 Kod pocztowy: 21-025 Miejscowość: Niemce Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015 Data utworzenia w KSI…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-06-339/13-01 Niemce – partnerstwo na rzecz e-integracji została wyłączona
 • Lubelskie,  Niemce,  Powiat lubelski

  POIG.06.01.00-06-045/11-01 Wsparcie sprzedaży na rynkach zagranicznych produktów L.F.S. ARKONA

  POIG.06.01.00-06-045/11-01 Wsparcie sprzedaży na rynkach zagranicznych produktów L.F.S. ARKONA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-045/11-01 Tytuł projektu: Wsparcie sprzedaży na rynkach zagranicznych produktów L.F.S. ARKONA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Niemce Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk NIP beneficjenta: 9460009496 Kod pocztowy: 21-025 Miejscowość: Niemce Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-06-045/11-01 Wsparcie sprzedaży na rynkach zagranicznych produktów L.F.S. ARKONA została wyłączona
 • Lubelskie,  Niemce,  Powiat m. Lublin

  POIG.04.03.00-00-813/11-03 Nowe produkty w kierunku konkurencyjności i dalszej budowy marki As-Babuni

  POIG.04.03.00-00-813/11-03 Nowe produkty w kierunku konkurencyjności i dalszej budowy marki As-Babuni Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-813/11-03 Tytuł projektu: Nowe produkty w kierunku konkurencyjności i dalszej budowy marki As-Babuni Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Niemce Wartość ogółem: 2745398.83 Wydatki kwalifikowalne: 2682000 Dofinansowanie: 1609200 Dofinansowanie UE: 1367820 Nazwa beneficjenta: As-Babuni Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 7132691074 Kod pocztowy: 20-025 Miejscowość: Niemce Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Lublin Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-813/11-03 Nowe produkty w kierunku konkurencyjności i dalszej budowy marki As-Babuni została wyłączona