• Nidzica,  Powiat nidzicki,  Warmińsko-mazurskie

    POIG.08.01.00-28-113/10-02 Stworzenie i uruchomienie internetowej platformy szkoleniowej do nauki języka migowego

    POIG.08.01.00-28-113/10-02 Stworzenie i uruchomienie internetowej platformy szkoleniowej do nauki języka migowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-28-113/10-02 Tytuł projektu: Stworzenie i uruchomienie internetowej platformy szkoleniowej do nauki języka migowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat nidzicki Gmina: Nidzica Wartość ogółem: 476490 Wydatki kwalifikowalne: 476490 Dofinansowanie: 333543 Dofinansowanie UE: 283511.55 Nazwa beneficjenta: Firma Handlowo-Usługowa InfoEdu-NET Usługi Informatyczno-Edukacyjne i Językowe PJM Artur Paweł Moskalik NIP beneficjenta: 7451431450 Kod pocztowy: 13-100 Miejscowość: Nidzica Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat nidzicki Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-28-113/10-02 Stworzenie i uruchomienie internetowej platformy szkoleniowej do nauki języka migowego została wyłączona