• Narok,  Opolskie,  Powiat opolski

    POIG.06.01.00-16-011/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Sylwia Krause „”KRAUSE”” Innowacja w Budownictwie

    POIG.06.01.00-16-011/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Sylwia Krause „”KRAUSE”” Innowacja w Budownictwie Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-011/13-03 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Sylwia Krause „”KRAUSE”” Innowacja w Budownictwie Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Gmina: Dąbrowa Wartość ogółem: 237402.2 Wydatki kwalifikowalne: 237402.2 Dofinansowanie: 178676.65 Dofinansowanie UE: 151875.15 Nazwa beneficjenta: Sylwia Krause „”KRAUSE”” Innowacja w Budownictwie NIP beneficjenta: 7541272222 Kod pocztowy: 49-120 Miejscowość: Narok Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-16-011/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Sylwia Krause „”KRAUSE”” Innowacja w Budownictwie została wyłączona