• Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

  POIG.05.04.01-24-005/13-01 System łączenia przewodów do systemów hydraulicznych z obrotową złączką.

  POIG.05.04.01-24-005/13-01 System łączenia przewodów do systemów hydraulicznych z obrotową złączką. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-005/13-01 Tytuł projektu: System łączenia przewodów do systemów hydraulicznych z obrotową złączką. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość ogółem: 132301 Wydatki kwalifikowalne: 132301 Dofinansowanie: 92610.7 Dofinansowanie UE: 78719.09 Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A. NIP beneficjenta: 2220856508 Kod pocztowy: 41-400 Miejscowość: Mysłowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-24-005/13-01 System łączenia przewodów do systemów hydraulicznych z obrotową złączką. została wyłączona
 • Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

  POIG.05.04.01-24-017/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Stacja filtracyjna.

  POIG.05.04.01-24-017/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Stacja filtracyjna. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-017/13-03 Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Stacja filtracyjna. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość ogółem: 132301 Wydatki kwalifikowalne: 132301 Dofinansowanie: 92610.7 Dofinansowanie UE: 78719.09 Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A. NIP beneficjenta: 2220856508 Kod pocztowy: 41-400 Miejscowość: Mysłowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-24-017/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Stacja filtracyjna. została wyłączona
 • Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

  POIG.05.04.01-24-020/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Skrzynka rozdzielcza kabli.

  POIG.05.04.01-24-020/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Skrzynka rozdzielcza kabli. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-020/13-03 Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Skrzynka rozdzielcza kabli. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość ogółem: 132301 Wydatki kwalifikowalne: 132301 Dofinansowanie: 92610.7 Dofinansowanie UE: 78719.09 Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A. NIP beneficjenta: 2220856508 Kod pocztowy: 41-400 Miejscowość: Mysłowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-24-020/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Skrzynka rozdzielcza kabli. została wyłączona
 • Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

  POIG.05.04.01-24-014/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Sposób kształtowania kół zębatych.

  POIG.05.04.01-24-014/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Sposób kształtowania kół zębatych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-014/13-03 Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Sposób kształtowania kół zębatych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość ogółem: 132301 Wydatki kwalifikowalne: 132301 Dofinansowanie: 92610.7 Dofinansowanie UE: 78719.09 Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A. NIP beneficjenta: 2220856508 Kod pocztowy: 41-400 Miejscowość: Mysłowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-24-014/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Sposób kształtowania kół zębatych. została wyłączona
 • Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

  POIG.05.04.01-24-006/13-01 Modernizacja ostrzy do obrabiarki w sposób umożliwiający chłodzenie ostrza za pomocą cieczy.

  POIG.05.04.01-24-006/13-01 Modernizacja ostrzy do obrabiarki w sposób umożliwiający chłodzenie ostrza za pomocą cieczy. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-006/13-01 Tytuł projektu: Modernizacja ostrzy do obrabiarki w sposób umożliwiający chłodzenie ostrza za pomocą cieczy. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość ogółem: 132301 Wydatki kwalifikowalne: 132301 Dofinansowanie: 92610.7 Dofinansowanie UE: 78719.09 Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A. NIP beneficjenta: 2220856508 Kod pocztowy: 41-400 Miejscowość: Mysłowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-24-006/13-01 Modernizacja ostrzy do obrabiarki w sposób umożliwiający chłodzenie ostrza za pomocą cieczy. została wyłączona
 • Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

  POIG.05.04.01-24-019/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Urządzenie załączające.

  POIG.05.04.01-24-019/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Urządzenie załączające. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-019/13-03 Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Urządzenie załączające. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość ogółem: 132301 Wydatki kwalifikowalne: 132301 Dofinansowanie: 92610.7 Dofinansowanie UE: 78719.09 Nazwa beneficjenta: „BOMAR” S.A. NIP beneficjenta: 2220856508 Kod pocztowy: 41-400 Miejscowość: Mysłowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-24-019/13-03 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Urządzenie załączające. została wyłączona
 • Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

  POIG.06.01.00-24-047/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Mariner Yachts Sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-24-047/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Mariner Yachts Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-047/13-02 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Mariner Yachts Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość ogółem: 487040 Wydatki kwalifikowalne: 487040 Dofinansowanie: 365905 Dofinansowanie UE: 311019.25 Nazwa beneficjenta: Mariner Yachts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 2220817997 Kod pocztowy: 41-400 Miejscowość: Mysłowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-047/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Mariner Yachts Sp. z o.o. została wyłączona
 • Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

  POIG.08.03.00-24-295/13-00 Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Mysłowice

  POIG.08.03.00-24-295/13-00 Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Mysłowice Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-24-295/13-00 Tytuł projektu: Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Mysłowice Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość ogółem: 802600 Wydatki kwalifikowalne: 802600 Dofinansowanie: 802600 Dofinansowanie UE: 682210 Nazwa beneficjenta: Miasto Mysłowice NIP beneficjenta: 2220012288 Kod pocztowy: 41-400 Miejscowość: Mysłowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-24-295/13-00 Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Mysłowice została wyłączona
 • Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

  POIG.05.04.01-24-095/13-00 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Paleta do transportu TH (obudowy chodnikowej).

  POIG.05.04.01-24-095/13-00 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Paleta do transportu TH (obudowy chodnikowej). Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-095/13-00 Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Paleta do transportu TH (obudowy chodnikowej). Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość ogółem: 132570.71 Wydatki kwalifikowalne: 132570.71 Dofinansowanie: 79542.43 Dofinansowanie UE: 67611.06 Nazwa beneficjenta: NEUHÄUSER-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6342645559 Kod pocztowy: 41-400 Miejscowość: Mysłowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-24-095/13-00 Zgłoszenie wynalazku do ochrony własności przemysłowej – Paleta do transportu TH (obudowy chodnikowej). została wyłączona
 • Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

  POIG.03.03.02-00-071/10-01 Profesjonalne doradztwo przy pozyskaniu inwestorów zewnętrznych przez Akcept Finance S.A.

  POIG.03.03.02-00-071/10-01 Profesjonalne doradztwo przy pozyskaniu inwestorów zewnętrznych przez Akcept Finance S.A. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-071/10-01 Tytuł projektu: Profesjonalne doradztwo przy pozyskaniu inwestorów zewnętrznych przez Akcept Finance S.A. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.03.00 Poddziałanie: POIG.03.03.02 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość ogółem: 126880 Wydatki kwalifikowalne: 104000 Dofinansowanie: 52000 Dofinansowanie UE: 44200 Nazwa beneficjenta: AKCEPT FINANCE S.A. NIP beneficjenta: 2220873211 Kod pocztowy: 41-400 Miejscowość: Mysłowice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność…

  Możliwość komentowania POIG.03.03.02-00-071/10-01 Profesjonalne doradztwo przy pozyskaniu inwestorów zewnętrznych przez Akcept Finance S.A. została wyłączona