• Murów,  Opolskie,  Powiat opolski

    POIG.06.01.00-16-010/13-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie VITROTERM-MURÓW

    POIG.06.01.00-16-010/13-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie VITROTERM-MURÓW Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-010/13-03 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie VITROTERM-MURÓW Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Gmina: Murów Wartość ogółem: 460800 Wydatki kwalifikowalne: 402800 Dofinansowanie: 302725 Dofinansowanie UE: 257316.25 Nazwa beneficjenta: VITROTERM-MURÓW”” SPÓŁKA AKCYJNA NIP beneficjenta: 7510012141 Kod pocztowy: 46-030 Miejscowość: Murów Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2015 Data utworzenia w KSI…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-16-010/13-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie VITROTERM-MURÓW została wyłączona