• Mrukowa,  Podkarpackie,  Powiat jasielski

    POIG.06.01.00-18-086/10-01 Rozwój DC Paweł Brocławik przez opracowanie planu rozwoju eksportu dla produktów drzewnych

    POIG.06.01.00-18-086/10-01 Rozwój DC Paweł Brocławik przez opracowanie planu rozwoju eksportu dla produktów drzewnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-086/10-01 Tytuł projektu: Rozwój DC Paweł Brocławik przez opracowanie planu rozwoju eksportu dla produktów drzewnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat jasielski Gmina: Osiek Jasielski Wartość ogółem: 12000 Wydatki kwalifikowalne: 12000 Dofinansowanie: 9600 Dofinansowanie UE: 8160 Nazwa beneficjenta: Delikatesy Centrum F.H.U. P.B. Paweł Brocławik NIP beneficjenta: 6851691651 Kod pocztowy: 38-223 Miejscowość: Mrukowa Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat jasielski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-18-086/10-01 Rozwój DC Paweł Brocławik przez opracowanie planu rozwoju eksportu dla produktów drzewnych została wyłączona