• Mońki,  Podlaskie,  Powiat moniecki / Powiat sokólski

    POIG.06.01.00-20-023/12-03 Rozwój działalności eksportowej firmy MONROL poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

    POIG.06.01.00-20-023/12-03 Rozwój działalności eksportowej firmy MONROL poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-20-023/12-03 Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy MONROL poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat moniecki Gmina: Mońki Wartość ogółem: 412500 Wydatki kwalifikowalne: 412500 Dofinansowanie: 210000 Dofinansowanie UE: 178500 Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – PRODUKCYJNO-HANDLOWE MONROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5460000642 Kod pocztowy: 19-100 Miejscowość: Mońki Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat moniecki / Powiat sokólski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-20-023/12-03 Rozwój działalności eksportowej firmy MONROL poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu została wyłączona