• Małopolskie,  Mników,  Powiat krakowski

    POIG.06.01.00-12-080/13-02 Przygotowanie strategii rozwoju eksportu szansą rozwoju firmy Drabest Sp z o.o.

    POIG.06.01.00-12-080/13-02 Przygotowanie strategii rozwoju eksportu szansą rozwoju firmy Drabest Sp z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-080/13-02 Tytuł projektu: Przygotowanie strategii rozwoju eksportu szansą rozwoju firmy Drabest Sp z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Gmina: Liszki Wartość ogółem: 500787.09 Wydatki kwalifikowalne: 500787.09 Dofinansowanie: 375873.51 Dofinansowanie UE: 319492.48 Nazwa beneficjenta: Drabest Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia NIP beneficjenta: 9442166624 Kod pocztowy: 32-084 Miejscowość: Mników Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-12-080/13-02 Przygotowanie strategii rozwoju eksportu szansą rozwoju firmy Drabest Sp z o.o. została wyłączona