• Mikołów-Paniowy,  Powiat mikołowski,  Śląskie

  POIG.01.04.00-24-116/09-01 Opracowanie innowacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP

  POIG.01.04.00-24-116/09-01 Opracowanie innowacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-116/09-01 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat mikołowski Gmina: Mikołów Wartość ogółem: 1361242 Wydatki kwalifikowalne: 1153497 Dofinansowanie: 302173 Dofinansowanie UE: 256847.05 Nazwa beneficjenta: SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6350009571 Kod pocztowy: 43-190 Miejscowość: Mikołów-Paniowy Województwo: Śląskie Powiat: Powiat mikołowski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-24-116/09-01 Opracowanie innowacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP została wyłączona
 • Mikołów-Paniowy,  Powiat mikołowski,  Śląskie

  POIG.04.01.00-24-116/09-01 Opracowanie innowacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP

  POIG.04.01.00-24-116/09-01 Opracowanie innowacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-24-116/09-01 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat mikołowski Gmina: Mikołów Wartość ogółem: 108584 Wydatki kwalifikowalne: 58000 Dofinansowanie: 23200 Dofinansowanie UE: 19720 Nazwa beneficjenta: SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6350009571 Kod pocztowy: 43-190 Miejscowość: Mikołów-Paniowy Województwo: Śląskie Powiat: Powiat mikołowski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-24-116/09-01 Opracowanie innowacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP została wyłączona