• Miejscowość,  Powiat,  Województwo

    Numer umowy/aneksu/decyzji Tytuł projektu

    Numer umowy/aneksu/decyzji Tytuł projektu Numer umowy/aneksu/decyzji: Numer umowy/aneksu/decyzji Tytuł projektu: Tytuł projektu Program Operacyjny: Program Operacyjny Oś priorytetowa: Oś priorytetowa Działanie: Działanie Poddziałanie: Poddziałanie Cały kraj/ Województwo: Cały kraj/ Województwo Powiat: Powiat Gmina: Gmina Wartość ogółem: Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne: Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie: Dofinansowanie Dofinansowanie UE: Dofinansowanie UE Nazwa beneficjenta: Nazwa beneficjenta NIP beneficjenta: NIP beneficjenta Kod pocztowy: Kod pocztowy Miejscowość: Miejscowość Województwo: Województwo Powiat: Powiat Temat priorytetu: Temat priorytetu Forma prawna: Forma prawna Obszar realizacji: Obszar realizacji Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową) Data podpisania Umowy/Aneksu: Data podpisania Umowy/Aneksu Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu…

    Możliwość komentowania Numer umowy/aneksu/decyzji Tytuł projektu została wyłączona