• Międzyzdroje,  Powiat kamieński,  Zachodniopomorskie

    POIG.08.01.00-32-184/13-00 Tabletowe przedszkole

    POIG.08.01.00-32-184/13-00 Tabletowe przedszkole Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-32-184/13-00 Tytuł projektu: Tabletowe przedszkole Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat kołobrzeski Gmina: Kołobrzeg – miasto Wartość ogółem: 855000 Wydatki kwalifikowalne: 855000 Dofinansowanie: 598500 Dofinansowanie UE: 508725 Nazwa beneficjenta: ELNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9860239751 Kod pocztowy: 72-500 Miejscowość: Międzyzdroje Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat kamieński Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2013 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2013…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-32-184/13-00 Tabletowe przedszkole została wyłączona