• Maszkowo,  Powiat koszaliński / Powiat m. Koszalin,  Zachodniopomorskie

    POIG.06.01.00-32-079/10-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy KANU Maciej Przebierała.

    POIG.06.01.00-32-079/10-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy KANU Maciej Przebierała. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-079/10-01 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy KANU Maciej Przebierała. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 10000 Wydatki kwalifikowalne: 10000 Dofinansowanie: 8000 Dofinansowanie UE: 6800 Nazwa beneficjenta: „KANU” MACIEJ PRZEBIERAŁA NIP beneficjenta: 7771260748 Kod pocztowy: 75-640 Miejscowość: Maszkowo Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat koszaliński / Powiat m. Koszalin Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-32-079/10-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy KANU Maciej Przebierała. została wyłączona