• Masów,  Opolskie,  Powiat opolski

    POIG.06.01.00-16-007/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu HYDROBox-ów przez firmę TECHNOLOGIC SP. Z O.O.

    POIG.06.01.00-16-007/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu HYDROBox-ów przez firmę TECHNOLOGIC SP. Z O.O. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-007/13-04 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu HYDROBox-ów przez firmę TECHNOLOGIC SP. Z O.O. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat m. Opole Gmina: M. Opole Wartość ogółem: 484291.41 Wydatki kwalifikowalne: 456211.38 Dofinansowanie: 342783.54 Dofinansowanie UE: 291366 Nazwa beneficjenta: TECHNOLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 8992667348 Kod pocztowy: 46-024 Miejscowość: Masów Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-16-007/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu HYDROBox-ów przez firmę TECHNOLOGIC SP. Z O.O. została wyłączona