• Marszewska Kolonia,  Pomorskie,  Powiat gdański

    POIG.04.03.00-00-534/11-00 Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z politereftalanu etylu o zwiększonej czystości mikrobiologicznej

    POIG.04.03.00-00-534/11-00 Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z politereftalanu etylu o zwiększonej czystości mikrobiologicznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-534/11-00 Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z politereftalanu etylu o zwiększonej czystości mikrobiologicznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat gdański Gmina: Kolbudy Wartość ogółem: 1603000 Wydatki kwalifikowalne: 1603000 Dofinansowanie: 961800 Dofinansowanie UE: 817530 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MEDICAL Ryszard Mazella NIP beneficjenta: 5910005994 Kod pocztowy: 83-047 Miejscowość: Marszewska Kolonia Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat gdański Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma…

    Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-534/11-00 Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z politereftalanu etylu o zwiększonej czystości mikrobiologicznej została wyłączona