• Malinie,  Podkarpackie,  Powiat mielecki

    POIG.06.01.00-18-069/13-03 Eksport-działaniem zwiększającym konkurencyjności i rozwój firmy Dobry Stolarz Gąska Sp.J.

    POIG.06.01.00-18-069/13-03 Eksport-działaniem zwiększającym konkurencyjności i rozwój firmy Dobry Stolarz Gąska Sp.J. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-069/13-03 Tytuł projektu: Eksport-działaniem zwiększającym konkurencyjności i rozwój firmy Dobry Stolarz Gąska Sp.J. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat mielecki Gmina: Tuszów Narodowy Wartość ogółem: 365300 Wydatki kwalifikowalne: 365300 Dofinansowanie: 274600 Dofinansowanie UE: 233410 Nazwa beneficjenta: Dobry Stolarz Gąska Sp.J. NIP beneficjenta: 8171815865 Kod pocztowy: 39-331 Miejscowość: Malinie Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat mielecki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-18-069/13-03 Eksport-działaniem zwiększającym konkurencyjności i rozwój firmy Dobry Stolarz Gąska Sp.J. została wyłączona