• Kujawsko-pomorskie,  Małe Czyste,  Powiat chełmiński

    POIG.06.01.00-04-050/12-01 Rozwój działalności eksportowej firmy POLPAK poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

    POIG.06.01.00-04-050/12-01 Rozwój działalności eksportowej firmy POLPAK poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-050/12-01 Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy POLPAK poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat chełmiński Gmina: Stolno Wartość ogółem: 311843.8 Wydatki kwalifikowalne: 311843.8 Dofinansowanie: 159671.9 Dofinansowanie UE: 135721.11 Nazwa beneficjenta: „POLPAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 8751343851 Kod pocztowy: 86-212 Miejscowość: Małe Czyste Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat chełmiński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-04-050/12-01 Rozwój działalności eksportowej firmy POLPAK poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu została wyłączona