• Magdalenka,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński

    POIG.06.01.00-14-200/12-01 Eksport edukcyjnych ksiązek dla fryzjerów Wydawnictwa SUZI

    POIG.06.01.00-14-200/12-01 Eksport edukcyjnych ksiązek dla fryzjerów Wydawnictwa SUZI Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-200/12-01 Tytuł projektu: Eksport edukcyjnych ksiązek dla fryzjerów Wydawnictwa SUZI Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Gmina: Lesznowola Wartość ogółem: 392024 Wydatki kwalifikowalne: 385922.5 Dofinansowanie: 196711.25 Dofinansowanie UE: 167204.56 Nazwa beneficjenta: SUMIRSKA ZUZANNA. „SUZI” P.P.H.U. NIP beneficjenta: 5251108022 Kod pocztowy: 05-506 Miejscowość: Magdalenka Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2014…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-200/12-01 Eksport edukcyjnych ksiązek dla fryzjerów Wydawnictwa SUZI została wyłączona