• Łubniki,  Podlaskie,  Powiat białostocki

    POIG.05.01.00-00-016/12-05 Innowacyjna technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego. pasywnego i zero energetycznego szansą na wzmocnienie konkurencyjności Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego

    POIG.05.01.00-00-016/12-05 Innowacyjna technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego. pasywnego i zero energetycznego szansą na wzmocnienie konkurencyjności Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-016/12-05 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego. pasywnego i zero energetycznego szansą na wzmocnienie konkurencyjności Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Zabłudów Wartość ogółem: 23235483.8 Wydatki kwalifikowalne: 15286000 Dofinansowanie: 13134900 Dofinansowanie UE: 11164665 Nazwa beneficjenta: Podlaskie Centrum Budownictwa Pasywnego spółka z o.o. NIP beneficjenta: 9661943890 Kod pocztowy: 16-060 Miejscowość: Łubniki Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami.…

    Możliwość komentowania POIG.05.01.00-00-016/12-05 Innowacyjna technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego. pasywnego i zero energetycznego szansą na wzmocnienie konkurencyjności Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego została wyłączona