• Łubna,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński

    POIG.08.02.00-14-067/13-02 Uruchomienie systemu klasy B2B automatyzującego procesy związane z projektowaniem i organizacją stoisk konferencyjnych

    POIG.08.02.00-14-067/13-02 Uruchomienie systemu klasy B2B automatyzującego procesy związane z projektowaniem i organizacją stoisk konferencyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-067/13-02 Tytuł projektu: Uruchomienie systemu klasy B2B automatyzującego procesy związane z projektowaniem i organizacją stoisk konferencyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Gmina: Góra Kalwaria Wartość ogółem: 938434 Wydatki kwalifikowalne: 938434 Dofinansowanie: 656903.8 Dofinansowanie UE: 558368.23 Nazwa beneficjenta: PHAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 1231201377 Kod pocztowy: 05-532 Miejscowość: Łubna Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-067/13-02 Uruchomienie systemu klasy B2B automatyzującego procesy związane z projektowaniem i organizacją stoisk konferencyjnych została wyłączona