• Kopanka,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź / Powiat łódzki wschodni

    POIG.04.03.00-00-A87/12-05 Wdrożenie własnej. nowej technologii bezwykopowego czyszczenia. montażu i wypełniania rurociągów

    POIG.04.03.00-00-A87/12-05 Wdrożenie własnej. nowej technologii bezwykopowego czyszczenia. montażu i wypełniania rurociągów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-A87/12-05 Tytuł projektu: Wdrożenie własnej. nowej technologii bezwykopowego czyszczenia. montażu i wypełniania rurociągów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat łódzki wschodni Gmina: Nowosolna Wartość ogółem: 6281272 Wydatki kwalifikowalne: 6281272 Dofinansowanie: 4000000 Dofinansowanie UE: 3400000 Nazwa beneficjenta: WIERTMAR Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 7280025558 Kod pocztowy: 92-701 Miejscowość: Kopanka Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź / Powiat łódzki wschodni Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna:…

    Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-A87/12-05 Wdrożenie własnej. nowej technologii bezwykopowego czyszczenia. montażu i wypełniania rurociągów została wyłączona