• Kolonia Sędziejowice,  Łódzkie,  Powiat łaski

  POIG.08.01.00-10-155/12-05 Stworzenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę zarządzania ryzykiem i zasobami ludzkimi w projektach IT

  POIG.08.01.00-10-155/12-05 Stworzenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę zarządzania ryzykiem i zasobami ludzkimi w projektach IT Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-155/12-05 Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę zarządzania ryzykiem i zasobami ludzkimi w projektach IT Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat łaski Gmina: Sędziejowice Wartość ogółem: 679800 Wydatki kwalifikowalne: 679800 Dofinansowanie: 475860 Dofinansowanie UE: 404481 Nazwa beneficjenta: NUPPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 8311632203 Kod pocztowy: 98-160 Miejscowość: Kolonia Sędziejowice Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat łaski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-10-155/12-05 Stworzenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę zarządzania ryzykiem i zasobami ludzkimi w projektach IT została wyłączona
 • Łódzkie,  Powiat łaski,  Widawa

  POIG.08.03.00-10-396/13-02 Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa.

  POIG.08.03.00-10-396/13-02 Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-10-396/13-02 Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat łaski Gmina: Widawa Wartość ogółem: 675590 Wydatki kwalifikowalne: 675572.96 Dofinansowanie: 675572.96 Dofinansowanie UE: 574237.01 Nazwa beneficjenta: Gmina Widawa NIP beneficjenta: 8311569344 Kod pocztowy: 98-170 Miejscowość: Widawa Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat łaski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-10-396/13-02 Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa. została wyłączona