• Łobez,  Powiat łobeski,  Zachodniopomorskie

    POIG.06.02.02-00-069/11-01 Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy Łobez

    POIG.06.02.02-00-069/11-01 Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy Łobez Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-069/11-01 Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy Łobez Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat łobeski Gmina: Łobez Wartość ogółem: 257861.5 Wydatki kwalifikowalne: 257861.5 Dofinansowanie: 219182.27 Dofinansowanie UE: 219182.27 Nazwa beneficjenta: Gmina Łobez NIP beneficjenta: 8540021978 Kod pocztowy: 73-150 Miejscowość: Łobez Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat łobeski Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2012 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2012 Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012 Data…

    Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-069/11-01 Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy Łobez została wyłączona